טפסים

 
 

ייפוי כוח:
 ייפוי כוח לרשות המיסים
 ייפוי כוח לביטוח הלאומי

מס הכנסה:
 טופס 101 (כרטיס עובד)
 טופס פתיחת תיק
 טופס סגירת תיק
 טופס 161א' – הודעת מעביד על פרישה מהעבודה
 טופס 1301 – דו"ח דיווח על הכנסות בארץ ובחו"ל ליחיד
 טופס 1214 – דו"ח דיווח על הכנסות בארץ ובחו"ל לחברה
 טופס 6111

 

  מס ערך מוסף:
 פתיחת תיק – טופס 821
 הודעה על סגירת עסק – טופס 18
 הודעה על אי פעילות זמנית – טופס 823
 ריכוז חשבוניות מס – טופס 874
 ריכוז רשמוני יבוא – טופס 875 
 
ביטוח לאומי:
 פתיחת תיק / דין וחשבון רב שנתי
 תביעה אישית לתגמולי מילואים
 תביעה לגמלת שמירת היריון
 תביעה לדמי אבטלה
 תביעה לדמי לידה
 הודעה על פגיעה בעבודה
 
יוסף כהן – משרד רואי חשבון יוסף כהן – משרד רואי חשבון
 
  קישורים
     

מס הכנסה:
טפסים
תשלומים ודיווח
פקודת מס הכנסה
אישור ניכוי מס במקור
מוסדות ציבור לעניין ס' 46

מס ערך מוסף:
טפסים
תשלומים ודיווח
חוק מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף

מדדים, סטטיסטיקה והלוואות:
מדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שערי חליפין
חישובי הלוואות
חישוב סכומים צמודי מדד
חישוב סכומים צמודי מט"ח
חישובי ריבית והצמדה – לפי חוק פסיקת ריבית

ביטוח לאומי:
טפסים
דף הבית של הביטוח הלאומי
חוק ביטוח לאומי

  משרד  המשפטים:
טפסים
רשם החברות
חוק העמותות, תש"ם - 1980    
               
מחשבוני מס:
אשף מס הכנסה – חילן טיק
מה"כ חישוב המס לשכירים
חישוב מס הכנסה שלילי
חישב מס רכישה
חישוב שווי רכב – מודל לינארי
אשף דמי הבראה
מחשבון פיצויי פיטורים

שונות:
חקיקה כללית
בנק ישראל
לשכת רואי חשבון
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
הבורסה לניירות ערך
מאיה – הודעות של חברות בורסאיות
 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר